Tezler

Layout Style I
  1. Altun, K. (2017). Gelişimsel Oyun Terapisinin Çocuk Evlerinde Kalmakta Olan 4-8 Yaş Grubu Çocukların Travma Sonrası Duygusal Streslerine Olan Etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi.
  2. Candan, S. (2017). 3-10 Yaş Arası Gelişimsel Problemi Olan Çocuklarda Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi.
  3. Coşkuntürk, A. E. (2015). İnteraktif Terapötik Oyun Eğitim Programının Kalp Ameliyatı Olacak Çocukların ve Annelerinin Anksiyete Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi.
  4. Çelik, M. (2017). Deneyimsel Oyun Terapisinin Çocuk Evlerinde Kalmakta Olan 3-10 Yaş Grubu Çocukların Çocukluk Çağı Travma Sonrası Stres Düzeyine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi.
  5. Gürleyen, B. (2017). Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinde Zihinselleştirme ve Sembolizasyon: Zihinselleştirme Müdahalelerinin Sembolik Oyuna ve Zihinselleştirme Üzerine Etkisine Yönelik Görgül Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
  6. Kaya, E. (2005). Zihinsel Özürlü Çocuklarda Oyun Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi.
  7. Kırış, B. F. (2015). Gelişimsel Oyun Terapisinin Çocuk Evlerinde Kalmakta Olan 6-12 Yaş Grubu Çocukların Davranış Problemlerine Etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi.
  8. Koçkaya, S. (2016). Okul Öncesi Çocukların Çekingenlik Davranışları Üzerine Oyun Terapisi Uygulamalarının Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
  9. Orhan, E. (2014). Pediatrik Onkoloji Hastalarına Periferik Damar Yolu Açılırken Terapötik Oyun ile Verilen Eğitimin Anksiyete Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi.
  10. Sezici, E. (2013). Okul Öncesi Çocuklarda Oyun Terapisinin Sosyal Yetkinlik ve Davranış Yönetimine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi.
  11. Teber, M. (2015). Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Çocuklarda Görülen Davranış Sorunlarının Çözümüne Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
  12. Tural, E. (2012). Ameliyat Öncesi Dönemde Çocuğa Verilen Eğitim Ve Terapötik Oyun Yönteminin Çocuğun Kaygı, Korku ve Ağrı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi.
  13. Yıldız, C. (2015). Oyun Terapisiyle Bütünleştirilmiş Grup Terapisinin Çocukların Utangaçlık Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi.
  14. Zorlu, A. (2016). Yönlendirici Olmayan Oyun Terapisinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtili Çocukların Duygu ve Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi.