Nasıl Faydalı Oluyor?

Layout Style I
  • Oyun terapisi birçok yolla çocukların sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Çocuklar oyun yolu ile iç dünyalarında yer alan korku, kaygı ve çatışmaları dışarı atarlar. Oyun içinde iki figürü çarpıştıran bir çocuk iç dünyasındaki çatışmayı yansıtıyor olabilir. Ya da oyun içinde bir timsahla bir çocuğa saldıran bir çocuk, dünyasında var olan korkuları timsah figürü ile ifade ediyor olabilir. Timsahın saldırması çocuğa geceleri gelen korkuları temsil ediyor olabilir. Terapistin sunduğu güvenli ortamda olumsuz duygularını dışarı çıkaran çocuk rahatlayıp problemlerinden kurtulabilir.

    Bazı zamanlarda terapist oyun içinde çocuğun oyunların düzenleyerek, onun dünyayı daha güvenli algılamasını sağlamak ya da bir problemini çözmek için bir oyun kurabilir. Çocuk bu oyun yolu ile problemin üstesinden gelebilir.

    Kimi zaman çocuklar, oyun içinde kimi psikolojik ihtiyaçlarını karşılarlar ve karşılanan ihtiyaçlar çocukların iyileşmesini sağlar. Bu ihtiyaçlar koşulsuz kabul, sevgi, sınır, değerli olma, keşfetme, özgür olma ihtiyaçları olabilir.